My People, My Country (2019)

7 korte verhalen, door 7 verschillende reggiseurs over het ontstaan van het nieuwe China.

My People, My Country poster van My People, My Country

beoordelingen My People, My Country

IMDb 6.610

cast & crew My People, My Country

regisseurs

Kaige Chen, Hu Guan, Hao Ning, Muye Wen, Zheng Xu, Xiaolu Xue en Yibai Zhang

acteurs

Bo Huang, Yi Zhang, Jing Wu, Jiang Du, Yili Ma, Kara Wai, Yalin Gao, You Ge, Beibi Gong, Haoran Liu, Arthur Chen, Zhuangzhuang Tian, Shan Jiang, Jia Song, Liya Tong, Jiayin Lei, Dong Chen, Yusen Cheng, Natasha Dratinskaia, Bowen Duan, Yujie Fan, Le Geng, Cheng Guo, Jingfei Guo, Dongjun Han, Haolin Han, Jun Hu, Chenfei Jia, Wu Jiang, Haipeng Jing, Ning Li, Jing Liang, Tao Liu, Haiqiong Luo, Shu-liang Ma, Hao Ou, Yuchang Peng, Suxi Ren, Wen Shao, Hong Tao, Xianfeng Tao, Dawei Tong, Daotie Wang, Dong Wang, Luoyong Wang, Qianyuan Wang, TianChen Wang, Yanhui Wang, Vision Wei, Bai Qing Xin, Zheng Xu, Simon Yam, Wenkang Yuan, Jia-yi Zhang, Jianya Zhang, Sophie Zhang, Zhi-Hua Zhang, Zifeng Zhang, Dongyu Zhou, Yiran Zhou en Yilong Zhu

details My People, My Country

jaar

2019

speelduur

154 minuten

My People, My Country draait momenteel niet in de bioscoop