auteurs- en databankenrecht

auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van de producten van Filmladder (hieronder begrepen de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

U kunt te allen tijde een link naar een pagina van Filmladder op uw website plaatsen.

spideren en hergebruik

Het geautomatiseerd of handmatig kopiëren van informatie of materiaal van filmladder.nl is niet zonder toestemming toegestaan. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Filmladder c.q. rechthebbende.

U kunt goedkeuring aanvragen bij info@filmladder.nl. Vermeld bij uw verzoek om welk materiaal het gaat. Vermeld ook waarin en waarom u het materiaal wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

beeldrecht

Op alle binnen Filmladder gebruikte beeld is het beeldrecht van toepassing.

linken

Wij stimuleren het linken naar pagina’s op de site van Filmladder.nl. Linken is toegestaan en is niet aan voorwaarden gebonden.

disclaimer

Filmladder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten in al hun verschijningsvormen.