Filmladder.nl

Hiermee kun je iemand uitnodigen om naar de film te gaan. Schrijf een bericht, vul jullie e-mailadressen en je naam in, geef aan naar welke voorstellingen je kunt en druk op 'verstuur'. Alle resterende voorstellingen van deze week staan in de lijst. Ook als je geen voorstelling kiest kan je de uitnodiging versturen.
1. Bericht:
LOL: Laughing Out Loud
2. E-mailadres vriend(in):
3. Jouw e-mailadres:
Je naam:
4. Geef aan naar welke voorstellingen in in Den Helder je kunt.

5.
 
sluit venster