Filmladder.nl

Hiermee kun je iemand uitnodigen om naar de film te gaan. Schrijf een bericht, vul jullie e-mailadressen en je naam in, geef aan naar welke voorstellingen je kunt en druk op 'verstuur'. Alle resterende voorstellingen van deze week staan in de lijst. Ook als je geen voorstelling kiest kan je de uitnodiging versturen.
1. Bericht:
CineSneak
2. E-mailadres vriend(in):
3. Jouw e-mailadres:
Je naam:
4. Geef aan naar welke voorstellingen in in Utrecht je kunt.

Louis Hartlooper Complex
Vandaag
14:00
Morgen 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04
14:00
Springhaver Theater
Vandaag Morgen 18/04 19/04 20/04
21:30
5.
 
sluit venster